02 March 2019

English version

UNIQUE BALANCED COLLABORATION LEADS TO REPLACEMENT WALRUS CLASS

Saab and Damen want to build replacement submarines for the Dutch Walrus class, in a balanced cooperation between the Netherlands and Sweden.

The evolutionary design of these new submarines is based on Sweden’s decades of experience in designing and building submarines. Since 1960, Sweden has developed six classes of submarines and modernized five existing classes for various countries. The pressure hull modules will be produced in Sweden, after which the complete assembly and integration of each submarine will take place in Vlissingen. Thanks to the unique modular structure of the new submarines, various subprojects can be completed by the Dutch maritime cluster; as a result, companies and institutions from all over the Netherlands will be involved in the construction. The final phase of submarine assembly, as well as maintenance and modernization throughout the vessels’ lifetime, will take place in Den Helder.

This project is of great importance for the Dutch naval industry. As in earlier submarine maintenance and modernization projects, this initiative will generate many high-quality jobs for skilled Dutch workers. Companies involved in construction will therefore continue to innovate as long as the new Dutch submarines are in service – in the case of current Walrus class, innovation has been going on for more than 35 years!

Watch this video for a detailed explanation of this project.

Dutch version

GEBALANCEERDE SAMENWERKING BIJ VERVANGING WALRUSKLASSE

Saab en Damen willen de vervangers van de Nederlandse Walrusklasse onderzeeboten bouwen, in een gebalanceerde samenwerking tussen Nederland en Zweden.

Het evolutionaire ontwerp van deze nieuwe onderzeeboten is gebaseerd op de decennialange ervaring van Zweden, met het ontwerpen en bouwen van onderzeeboten. Sinds 1960 heeft Zweden voor meerdere landen zes klassen onderzeeboten ontwikkeld en vijf bestaande klassen gemoderniseerd. De drukhuidsegmenten voor de Nederlandse onderzeeboten worden straks in Zweden geproduceerd, waarna de volledige assemblage en integratie in Vlissingen plaatsvindt. Dankzij de unieke modulaire bouw van de nieuwe onderzeeboten, worden diverse deelprojecten door het Nederlandse marinebouwcluster uitgevoerd. Hierdoor zijn bedrijven en instellingen uit heel Nederland bij de bouw betrokken. De eindfase van de assemblage van de onderzeeboten, evenals het onderhoud en de modernisering gedurende de ‘life cycle’ van de boten, vindt plaats in Den Helder.

Deze gebalanceerde samenwerking zal hoogwaardige banen opleveren op diverse plaatsen in Nederland. Bedrijven die betrokken zijn bij de bouw, kunnen mee blijven innoveren, zolang de nieuwe Nederlandse onderzeeboten in dienst zijn – in het geval van de huidige Walrusklasse al meer dan 35 jaar lang!

Bekijk deze video voor een uitgebreide uitleg van dit project.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...