01 June 2018

English version

SAAB-DAMEN PRESENTS DESIGN OF THE REPLACEMENT WALRUS-CLASS SUBMARINE

In an exclusive interview with the Dutch newspaper ‘Telegraaf’ on June 1st, the foremen of Saab and Damen showed an initial sketch of the new submarine, which they intend to offer to the Netherlands Defence organisation. The consortium, together with a large number of Dutch companies and institutions, is one of the contenders for the replacement of the Walrus class submarine. In the article, the foreman of the Dutch employers organisation Hans de Boer pleads for the purchase of Dutch goods: “This way our naval people get the best of the best”.

In the article in de ‘Telegraaf’ Hein van Ameijden (Damen) and Gunnar Wieslander (Saab Kockums) give a brief insight into the possibilities offered by the new submarine. “Due to the modular design of the boat, it is possible for many Dutch companies to implement their products in the submarine and to renew them easily during the life cycle. They also place the emphasis on the launcher for special forces, right next to the torpedo tubes in the nose of the boat. In the ‘Telegraaf’ we read: “Until now, sea soldiers were only able to leave the boat vertically one by one. The system on board the Dutch-Swedish boat makes it possible to swim out horizontally with eight people at the same time. Thanks to a diameter of one and a half meters, the pipe will be wide enough to launch miniature sea-going vessels, both manned and unmanned.

In the pictures, you can see how the Dutch-Swedish submarine design looks on the drawing board.

Dutch version

SAAB-DAMEN PRESENTEERT ONTWERP VERVANGER WALRUSKLASSE

De voormannen van Saab en Damen hebben in een exclusief interview met de Nederlandse krant Telegraaf op 1 juni een eerste schets getoond van de nieuwe onderzeeboot, die zij aan Defensie willen aanbieden. Het consortium is samen met een grote schare van Nederlandse bedrijven en instellingen een van de kanshebbers voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboot. In het artikel pleit voorman van de Nederlandse werkgevers Hans de Boer voor de koop van Hollandse waar: “Hiermee krijgen onze marinemensen het beste van het beste.”

In het artikel in de Telegraaf geven Hein van Ameijden (Damen) en Gunnar Wieslander (Saab Kockums) een kleine inkijk in de mogelijkheden die de nieuwe onderzeeboot biedt. “Door de modulaire opzet van de boot, is het mogelijk voor veel Nederlandse bedrijven om hun producten in de onderzeeboot te bouwen en op termijn gemakkelijk te vernieuwen.” Ook leggen zij het accent op de lanceerinstallatie voor special forces, direct naast de torpedobuizen in de neus van de boot. In de Telegraaf lezen we: “Tot nu toe konden zeesoldaten alleen verticaal één voor één de boot uit. Het systeem aan boord van de Nederlands-Zweedse boot maakt het mogelijk met acht man tegelijk horizontaal naar buiten te zwemmen.” De buis wordt dankzij een diameter van anderhalve meter breed genoeg om ook minionderzeeboten te lanceren, zowel bemand als onbemand.

Op de afbeeldingen kunt u zien, hoe het Nederlands-Zweedse onderzeebootontwerp er verder op de tekentafel uitziet.

Contact

Whether it's a simple question or you need assistance with your Damen product, we believe great things can start with a small conversation.

I'm interested in...